Ви є тут

Переймання досвіду від інших проектів Темпус у Львові

Обмін досвідом між членами різних проектів Темпус у м. Львові була закінчена. Всі члени взяли багато нового і важливої інформації , яка може додатково поліпшити власні проекти Темпус . Наприклад, промова Юрія Рошкевича відкрила нові перспективи для побудови навчальних програм:
Ви своїм проектом лягаєте в те коло, яке утворене увагою міжнародних експертів для навчальних програм, оскільки напрямок ІТ є одним із найбільш пріоритетних.
Є пан-Європейський проект "tuning" по впровадженню освітніх проектів. На жаль, в Україні він не фінансується. В цьому проекті було розроблено методологію по побудові навчальних програм. Тому було б добре, щоб цей проект Темпус взяв за основу їх напрацювання та рекомендації. Згідно цього проекту є базові визначення (терміни):

  • "Компетентність" можна трактувати як модель фахівця;
  • "Результат навчання" формується термінами компетентності.

Компетентності повинні формуватись тими, хто потребує фахівців: ІТ асоціацією, великими ІТ компаніями. Вони повинні формулюватись так "фахівець повинен володіти такими ... навиками".
Результати навчання повинні бути чітко вимірюваними, зокрема за критеріями оцінювання.