Ви є тут

Координаційна зустріч партнерів Темпус проекту відкриває нове бачення форми співпраці між українським університетом та студентами

Координаційна зустріч партнерів Темпус проекту відбувалась в м. Оксфорд, університет Оксфорд Брукс з 08 по 12 грудня 2013 р. В зустрічі прийняли участь представники ІТ напрямку освіти від п'яти українських університетів, трьох європейських університетів, та великих підприємств України та Європи. Основною темою зустрічі було пошук оптимальних рішень для побудови співпраці між студентами ІТ напрямку, університетами, компаніями для збільшення кількості інновацій та їх комерціалізації в межах вищого навчального закладу України. Партнерами проекту було розглянуто та обговорено передові практики щодо збільшення інноваційного потенціалу та їх комерціалізації, що запроваджені в передових європейських університетах. Проаналізовано всі успішні підходи, які побудовані в українських університетах, щодо збільшення інноваційного потенціалу студентів. Детально розглянуто юридичні аспекти щодо можливості започаткування комерційних проектів де співзасновником або партнером може бути український університет. В ході дискусії учасники проекту визначили найбільш оптимальні моделі та форми їх побудови в межах українського університету для комерціалізації інноваційних рішень. Для можливості впровадження вибраних моделей було залучено Міністерство освіти та науки України в якості партнера проекту. Такий підхід вперше в Україні дозволить українським університетам будувати інфраструктуру в своїх межах для комерціалізації власних проектів за підтримки міністерства Освіти та науки України.

На своїй доповіді 4 жовтня 2013 р. перший заступник Міністра освіти і науки України Є. М. Суліма зазначив: " Міністерством здійснюються заходи щодо удосконалення державної політики у сфері наукової, науково-технічної і інноваційної діяльності та трансферу технологій, зокрема розроблені та розробляються проекти законів України." 

Важливим кроком для здійснення мети є побудова екосистеми в межах проекту, що сприятиме розвитку інноваційного та підприємницького потенціалів в українських вищих навчальних закладах. Для цього було заслухано ряд експертів європейських університетів, які надали конкретні рекомендації, щодо того які елементи цієї екосистеми необхідно будувати та які найбільш ефективні підходи є в світовій практиці.

Координаційна зустріч завершилась детальним обговоренням та плануванням наступних етапів роботи із розподіленням обов'язків всім партнерам.