Ви є тут

Завершення навчання студентів у курсі щодо стартапів в ІТ

Протягом кількох місяців в рамках проекту було розроблено новий курс для навчання магістрів для створення стартапів в ІТ. Курс було розроблено на основі досвіду відповідних курсів європейський університетів, що є учасниками проекту. Курс було прочитано для студентів п’яти українських університетів.

Структура курсу складалась із чотирьох частин. У першій було прочитано курс для викладачів. В цьому часі було узгоджено та адаптовано до українських умов навчальний матеріал, уточнено теми лекцій.

В наступному етапі студенти разом із викладачами прийняли участь в інтенсивних курсах на базі університету Ліннея (Швеція) та Інституту ім. Педро Нунса (Португалія). Також значна частина курсу проходила в українських університетах.

Результатом курсу повинно бути надання студентам теоретичних та практичних знань щодо поєднання їх вмінь створювати програмні продукти та популяризувати їх в реальному сегменті ринку.

Студенти та їх ментори відвідували ряд інноваційних центрів та бізнес інкубаторів у країнах європейського союзу, переймали їх успішний досвід та вміння долати проблеми.

Останнє заняття в курсі студенти здають іспит щодо їх знань та здійснення власне сатрапу в ІТ.