Ви є тут

Overview of Universities Preparing IT Professionals in Ukraine

 

Відповідно до Плану заходів щодо забезпечення розвитку освіти у сфері інформаційних технологій на період до 2013 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 вересня 2011 року № 1036 був проведений аналіз питання щодо підвищення значущості інноваційної та підприємницької складової при підготовці фахівців для ІТ - галузі в українських вищих навчальних закладах (ВНЗ).Fig. 1 - Conditional distribution Ukraine by region

В аналізі приймало участь 97 українських ВНЗ 3-4 рівнів акредитації, які здійснюють підготовку бакалаврів, спеціалістів, магістрів для ІТ - галузі.

 

Для аналізу ВНЗ розподілені по містах та регіонах України рис.1.

Були проаналізовані:

1. Навчальні плани за усіма напрямкам підготовки, які відносяться до підготовки фахівців для ІТ - галузі (за рівнями «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр»).

Fig. 2- Number of Universities that train IT bachelors, specialists, masters in the cities of Ukraine2. Робочі програми тих навчальних дисциплін, за якими студенти отримують знання та вміння з інноваційної та підприємницької діяльності.

 

 

Кількість ВНЗ, що здійснюють підготовку бакалаврів, спеціалістів, магістрів з ІТ в містах України подано на діаграмі - рис.2.

Наприклад в м. Дніпропетровськ 9 ВНЗ здійснюють підготовку бакалаврів, спеціалістів, магістрів з ІТ це складає 9% від загальної кількості - 97 ВНЗ по Україні які теж здійснюють підготовку ІТ Фахівців.

Рейтинг:

1-е   місце за кількістю ВНЗ з підготовки ІТ фахівців займає м. Київ - 14%.

2-е  місце - м. Дніпропетровськ - 9%

3-е   місце розділили - м. Донецьк, м. Запоріжжя, м. Харків по 7%.

4-е  місце - м. Львів - 5%.

5-е   місце розділили м. Житомир, АР Крим, м. Одеса, м. Полтава -4%

Fig. 3 - Number of Universities that train bachelors, specialists, masters of IT in the regions of Ukraine

 

Кількість ВНЗ, що здійснюють підготовку бакалаврів, спеціалістів, магістрів з ІТ в містах України подано на діаграмі - рис.3.

Отже,

1-е місце за кількістю ВНЗ з підготовки ІТ фахівців займає Центральний та Північний регіони - 32 ВНЗ,33%.

2-е  місце - Східний регіон - 27 ВНЗ, 27%.

3-е  місце - Південний регіон 20ВНЗ, 21%.

4-е  місце - Західний регіон 19ВНЗ, 19%.

 

Було опрацьовано 292 робочі програми з дисциплін в яких розглядаються питання з інноваційної та підприємницької діяльності при підготовці бакалаврів, спеціалістів, магістрів у ВНЗ України.

Крім того, були проаналізовані навчальні плани та зміст планів, робочі програми з дисциплін підготовки за спеціальністю 8.18010012 Управління інноваційною діяльністю з 14 ВНЗ України.