Ви є тут

Деякі законодавчі моменти інноваційної діяльності університетів

Загалом інноваційна діяльність в Україні може розглядатися як комплекс наукових, технологічних, організаційних, фінансових і комерційних заходів, спрямованих на комерціалізацію накопичених знань, технологій та обладнання. Цей вид діяльності офіційно є одним з пріоритетних, однак підтримка держави є часто декларативною.

Законодавча база України трактує інноваційну діяльність, як ту, що спрямована на використання і комерціалізацію результатів наукових досліджень та розроблень, і зумовлює випуск на ринок нових конкурентоспроможних товарів та послуг.

Головною метою державної інноваційної політики є створення соціально - економічних, організаційних і правових умов для ефективного відтворення, розвитку й використання науково-технічного потенціалу країни, впровадження сучасних екологічно чистих, безпечних, енерго- та ресурсоощадних технологій, виробництва та реалізації нових видів конкурентоспроможної продукції.

Діяльність Вищих навчальних закладів насамперед регламентується Законом України «Про вищу освіту». В цьому законі відсутні питання інновацій, інноваційних досліджень, але розділ 10 присвячений наукової і науково-технічної діяльності у ВНЗ. В розділі розглядається мета і завдання наукової і науково - технічної діяльності у ВНЗ, організація і управління науковою і науково - технічною діяльністю. Крім того є посилання на два документи. Це перш за все Закон України «Про освіту» та Закон України "Про наукову і науково –технічну діяльність", останній визначає правові, організаційні та фінансові засади функціонування і розвитку науково-технічної сфери, створює умови для наукової і науково-технічної діяльності, забезпечення потреб суспільства і держави у технологічному розвитку.

Аналізуючи законодавство робимо висновок, що в Законі України «Про вищу освіту» та підзаконних актах нема статті, що регламентує інноваційну діяльність ВНЗ, тому дуже поширена заміна або тотожність інноваційної та підприємницької діяльності - науковій.

Тому для розвитку інноваційної діяльності ВНЗ необхідно внести відповідні зміни та доповнення в нову редакцію проекту Закону «Про вищу освіту».