Ви є тут

Темпус проекти NEFESIE-BUSEEG-MEDIS

Європейський Союз виділяє 1 млн. євро Україні для підтримки на національному рівні студентських IT інновацій та підприємництва протягом трьох років. Ця підтримка забезпечується за рахунок структурних заходів в рамках проекту TEMPUS «National Education Framework for Enhancing IT Students Innovation and Entrepreneurship».
Основними цілями цього проекту є стимулювання синергії між навчальними програмами, науково-дослідницькими роботами та бізнес - інноваціями.

15 грудня 2015 в Одеському Національному політехнічному університеті та 25 грудня 2015 в Харківському Національному університеті радіоелектроніки пройшли плодотворні зустрічі проектних команд Темпус проектів NEFESIE – «Національна освітня інфраструктура удосконалення інноваційної та підприємницької діяльності ІТ-студентів», BUSЕEG - «Набуття професійних і підприємницьких навичок через освіту та консультування» і MEDIS - «Методологія підготовки висококваліфікованих інженерів магістерського рівня в галузі проектування та розроблення сучасних промислових інформаційних систем».
Команди проектів обмінялися досягнутими результатами, та знайшли загальні інтереси щодо подальшої співпраці, а саме:
- Впровадження інноваційної складової в підготовці спеціалістів з ІТ;
- Використання методів адаптації навчальних модулів з урахуванням специфіки навчальних програм;
 -Використання методології оцінювання результатів впровадження навчальних модулів. 
- Використання навчально-методичного забезпечення виховання підприємницького духу у ВНЗ для студентів різних спеціальностей; 
- Використання консультаційних підприємницьких центрів та центрів консультування щодо питань підприємництва для випускників ВНЗ і за підтримки Торгово-промислових палат;
- Розширення системи підвищення кваліфікації викладачів ВНЗ з економіки та економічної дидактики з метою підтримки виховання підприємницького духу на базі університетів та центрів підвищення кваліфікації працівників освіти.
Всі результати за проектами націлені на створення системи навчання з інновацій та підприємницької діяльності як студентів так і викладачів з розробкою відповідних курсів та впровадження у ВНЗ (навчальні плани та стандарт підготовки магістрів).
Тому результати цих проектів є дуже важливими для розвитку інноваційної та підприємницької діяльності серед студентів ВНЗ України і подальша співпраця між учасниками цих проектів направлена на кооперацію.
Сьогодні роль українських ВНЗ не тільки в підготовки кваліфікованих кадрів і активному співробітництві з ІТ компаніями, але й у виробництві інноваційних ідей і кадрів, створенні підприємців, що спроможні впроваджувати інноваційні ідеї у виробництво. Отже результати цього семінару є актуальними для ВНЗ України в цілому.